Chính sách riêng tư

Dưới đây là những chính sách quyền riêng tư mà người dùng được cam kết tôn trọng. Phần quy định về chính có thể sẽ thay đổi chính vì thế bạn nên thường xuyên cập nhật Chính sách quyền riêng tư mỗi khi truy cập website.

  1. Những thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp.

  • Bạn không bị bắt buộc cung cấp thông tin cá nhân khi là khách viếng thăm website.
  • Đối với người đăng kí thành viên và tham gia các hoạt động của website. Bạn được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân một cách chính xác và rõ ràng.

   2. Cách thời trangtrangtreem247.com sử dụng các thông tin được cung cấp.

  • Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cung cấp nếu không có sự cho phép.
  • Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ không bị cung cấp cho ai ngoại trừ các trường hợp mở rộng cần thiết hoặc yêu yêu cầu của pháp luật.
  • Nếu chúng tôi chia sẽ thông tin cá nhân của bạn cho các bên đối tác liên quan, chúng tôi sẽ yêu cầu họ bảo vệ thông tin của bạn như cách chúng tôi thực hiện.