Điều Khoản Sử Dụng

Điều khoản sử dụng

Dưới đây là những điều khoản đối với người sử dụng của website Thoitrangtreem247.com. Bạn cần đọc, hiểu và tuân thủ những điều khoản này. Chính sách có thể sẽ thay đổi chính vì thế bạn nên thường xuyên cập nhật Điều khoản sử dụng mỗi khi truy cập website.

    1. Quyền hạn của Thoitrangtreem247.com

  • Thoitrangtreem247.com có quyền điều chỉnh các dịch vụ mà không cần báo trước.
  • Thoitrangtreem247.com có quyền xem xét điều chỉnh hoặc xóa những thông tin mà bạn cung cấp nếu cảm thấy nó không phù hợp với chính sách cũng như nội dung của website
  • Thoitrangtreem247.com sẽ không chịu trách nhiệm về bài vi phạm bản quyền hay pháp lý mà người dùng đăng tải lên.

    2. Trách nhiệm của người sử dụng

  • Không cung cấp các nội dung thông tin vi phạm pháp luật hoặc những thông tin gây mất thuần phong mỹ tục.
  • Chịu trách nhiệm về những nội dung và thông tin mà bạn cung cấp chia sẻ cho trên website.
  • Không được xâm nhập và xâm phạm an toàn của tất cả các mục trên website.