Đối với các bé gái việc lựa chọn quần áo có vẻ dễ dàng hơn so với các bé trai. Tuy nhiên thời trang bé gái 14 tuổi mỗi khi mua sắm cho con dường như không hề đơn giản như vậy. Vì những bé ở giai đoạn này vừa chọn làm sao để bé